Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta Pasta salā izbūve, Jelgavā

SIA "Igate Būve", 2018           

 .